Επικοινωνία


    BONDEX
    Πάροδος Σοφίας Βέμπο – Ιωνία
    T.K. 57008, T.Θ. 372, Θεσσαλονίκη
    Τηλ: 2310 778 350
    Fax: 2310 778 369