Προστασία πατωμάτων

Bondex Decking Oil

Προστασία πατωμάτων

Bondex Extreme Decking Oil

Βερνίκια εμποτισμού εξωτερικής χρήσης

Bondex Matt

Βερνίκια εμποτισμού εξωτερικής χρήσης

Bondex Perfect

Βερνίκια εμποτισμού εξωτερικής χρήσης

Bondex Premium

Βερνίκια εμποτισμού εξωτερικής χρήσης

Bondex Satin

Προστασία και επιδιόρθωση επίπλων

Bondex Wood Wax

Αστάρια – Μυκητοκτόνα

Gori 22

Βερνίκια εμποτισμού εξωτερικής χρήσης

Gori 44 Matt

Βερνίκια εμποτισμού εξωτερικής χρήσης

Gori 88 Stain

Βερνίκια εμποτισμού εξωτερικής χρήσης

Gori 90 Sun Protection

Βερνίκια εμποτισμού εξωτερικής χρήσης

Gori 91 Opaque