Γράσο ασβεστίου

Γράσο γενικής χρήσης με βάση το ασβέστιο. Είναι κατάλληλο για γενική λίπανση μερών του αυτοκίνητου (σασί) και για σημεία που έρχονται σε επαφή με νερό. Θερμοκρασία λειτουργίας από -25οC έως +85οC.

Κατηγορία: