Σαπουνέλαιο

Λιπαντικό κοπής και επεξεργασίας μετάλλων με ειδικά πρόσθετα για σχηματισμό γαλακτώματος. Σχηματίζει σταθερό γαλάκτωμα με το νερό και αντιστέκεται στη δημιουργία βακτηριδίων. Είναι κατάλληλο για διάφορες διαδικασίες κοπής σιδηρούχων και μη μετάλλων (πλην μαγνησίου). Χρησιμοποιείται συνήθως σε αναλογία 1 προς 20 νερό. Πάντα το ορυκτέλαιο να προστίθεται στο νερό και όχι αντίστροφα.

Κατηγορία: